Ceník

www.nemcina-kurzy.cz
info@nemcina-kurzy.cz
+420 777 115 310
Kurzy němčiny orientované na Váš úspěch

 

Pro podrobné informace volejte nebo pište         +420 777 115 310        info@nemcina-kurzy.cz

Seznamovací povídání

Než spolu začneme, dáme si seznamovacích 45 minut. V rámci tohoto času si vyzkoušíme jak nám funguje technika – zvuk, obraz kamery apod. Pro seznámení si v němčině připravte povídání o sobě, tak jak umíte. Už učím poměrně dlouho a poznám, jestli jste si text přeložil(a) pomocí překladače a ten se naučil(a) nazpaměť jako básničku. Počítejte s tím, že budu mít jednoduché, stupňující se doplňující otázky, na které budu chtít Vaši odpověď mluveným slovem. Raději mluvte, jak umíte. Doporučím Vám se kterou úrovní kurzů začít. Nejsme u zkoušek a svět se nezboří. A ani tam ne.

200,00 Kč

Délka : 45 minut

Konverzační kurz – A1

Konverzační kurz s rodilou mluvčí. V rozsahu stupně A1 – dle Společného evropského referenčního rámce (SEER) Charakteristika: Uživatel jazyka na úrovni A1 rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Uživatel jazyka umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

550,00 Kč

Délka : 60 minut

Konverzační kurz – A2

Konverzační kurz s rodilou mluvčí. V rozsahu stupně A2 – dle Společného evropského referenčního rámce (SEER) Charakteristika: Uživatel jazyka na úrovni A2 rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Uživatel jazyka umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

 

550,00 Kč

Délka : 60 minut

Konverzační kurz – B1

Konverzační kurz s rodilou mluvčí. V rozsahu stupně B1 – dle Společného evropského referenčního rámce (SEER) Charakteristika: Uživatel jazyka rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Uživatel jazyka dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

550,00 Kč

Délka : 60 minut

Konverzační kurz – B2

Konverzační kurz s rodilou mluvčí. V rozsahu stupně B2 – dle Společného evropského referenčního rámce (SEER) Charakteristika: Uživatel jazyka mající úroveň B2 dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Uživatel jazyka na této úrovni B2 umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

550,00 Kč

Délka : 60 minut

Konverzační kurz – C1

Konverzační kurz s rodilou mluvčí. V rozsahu stupně C1 – dle Společného evropského referenčního rámce (SEER) Charakteristika: Uživatel jazyka s jazykovou úrovní C1 rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Uživatel jazyka mající úroveň C1 umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

600,00 Kč

Délka : 60 minut

Konverzační kurz – C2

Konverzační kurz s rodilou mluvčí. V rozsahu stupně C2 – dle Společného evropského referenčního rámce (SEER) Charakteristika: Uživatel jazyka mající úroveň C2 snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Uživatel jazyka s úrovní C2 se dokáže spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

600,00 Kč

Délka : 60 minut